My Perfect Home ®

предлага следните услуги:

Комплексно архитектурно и инженерно проектиране на сгради с дървена конструкция. Строителство на сглобяеми къщи. Водене на проектна документация до разрешение за строеж. Откриване на строителна площадка (Протокол Образец 2). Водене на актове и протоколи по време на строителството. Въвеждане в експлоатация. Взимане на разрешение за ползване. Узаконяване и търпимост на сгради. Изработване на подробни устройствени планове (ПУП) и други. Разполагаме с екип от специалисти – инженери и архитекти, които ще проектират и изготвят нужните документи, както и ще придвижат всички разрешителни и нормативни актове. Доверете се на профeсионалистите!!!

Проектиране

Изработване на ПУП-ПРЗ

ПУП определя в окончателна форма предвижданията за архитектурно изграждане и строителство във Вашия имот. ПУП е градоустройствена процедура, която предшества проектирането за издаване на Разрешението за строеж и е задължителен компонент за проектната документация.

Разрешение за строеж

Издаването на разрешение за строеж е свързано с одобряване на инвестиционни проекти. Събирането и изготвянето на необходимата документация за издаване на разрешение за строеж може да Ви коства доста време и усилия. Но ние от "MyPerfectHome" разполагаме с екип от специалисти, които ще Ви помогнат да получите с лекота заветното разрешение!

Въвеждане в експлоатация

Строежите на сглобяемите дървени къщи се въвеждат в експлоатация от органите на общинската администрация, след фактическото завършване на строежа и приключване на приемните изпитвания. Подава се заявление с изискваната строителна документация в районното кметство или община.

Търпимост

Строеж, който е изграден без строителни документи (т.е. незаконен строеж), но който отговаря на определени условия, посочени в ЗУТ, може да бъде обявен за търпим строеж. Документът, от който се нуждаете като собственик на такъв строеж, се нарича удостоверение за търпимост. Нашият екип от проектанти ще Ви съдейства с документите за издаването му!

Узаконяване

Последните изменения в ЗУТ допускат узаконяване, при определени условия, на строежи, построени без необходимата документация. Ние можем да Ви бъдем полезни като проучим и узаконим вашия строеж!

Строителство

Дървени къщи

Строителство на сглобяеми къщи по системата скелетно редово - гредова конструкция, с висококачествен сух австрийски материал, калиброван, импрегниран срещу вредители. Цена от 280 лв/кв.м

Покриви

Фирмата ни има богат опит в изграждането и ремонтирането на покриви и покривни конструкции, полагане на хидроизолации, монтаж на ламарини и улуци. Сформирането на цената става след оглед.

Навеси, перголи

Изграждаме навеси и перголи със сух, австрийски дървен материал, калиброван и импрегниран срещу вредители. Лакиране с италиански байцове и лакове, в цвят по избор.

Дървена обшивка

Използваме иглолистен дървен материал с различна широчина и дебелина, импрегниран, лакиран и монтиран върху дървена скара от летви и полагане на топлоизолация между тях (каменна или минерална вата).

Монолитно строителство

Можем да изградим Вашия фундамент или етаж от къща, като се ангажираме с всички видове СМР на грубия строеж: изкоп, кофраж, армировка, заливане на плоча, зидария, пътеки, огради, стълби, включително и септични ями.

Заповядайте в нашия офис в удобно за Вас време и ние ще Ви убедим в предимствата и качествата на къщите с дървена конструкция!

Свържете се с нас