Проектиране

Комплексно архитектурно и инженерно проектиране на сгради с дървена конструкция. Строителство на сглобяеми къщи. Водене на проектна документация до разрешение за строеж. Откриване на строителна площадка (Протокол Образец 2). Водене на актове и протоколи по време на строителството. Въвеждане в експлоатация. Взимане на разрешение за ползване. Узаконяване и търпимост на сгради. Изработване на подробни устройствени планове (ПУП) и други. Разполагаме с екип от специалисти – инженери и архитекти, които ще проектират и изготвят нужните документи, както и ще придвижат всички разрешителни и нормативни актове. Доверете се на профeсионалистите!

Изработване на пуп-прз

ПУП регламентира окончателната форма на предвижданията за архитектурно изграждане и строителство във Вашия имот. ПУП е градоустройствена процедура, която предшества проектирането за издаване на разрешението за строеж и е задължителен компонент в проектната документация.

Изработване на пуп-прз
Разрешение за строеж

Издаването на разрешение за строеж е свързано с одобряване на инвестиционни проекти. Събирането и изготвянето на необходимата документация може да Ви коства много време и усилия. Но ние от My Perfect Home разполагаме с екип от специалисти, които ще Ви съдействат на всеки етап и значително ще улеснят процеса по издаване на разрешението за строеж.

Разрешение за строеж
Въвеждане в експлоатация

Строежите на сглобяемите дървени къщи се въвеждат в експлоатация от органите на общинската администрация след фактическото завършване на строежа и приключване на приемните изпитвания. Подава се заявление с изискваната строителна документация в районното кметство или община.

Въвеждане в експлоатация
Търпимост

Строеж, който е изграден без строителни документи (т.е. незаконен строеж), но който отговаря на определени условия, посочени в ЗУТ (Закон за устройство на територията), може да бъде обявен за търпим строеж. Документът, от който се нуждаете, като собственик на такъв строеж, се нарича удостоверение за търпимост. Нашият екип от проектанти ще Ви съдейства с документите, необходими за неговото издаване.

Търпимост
Узаконяване

Последните изменения в ЗУТ допускат узаконяване при определени условия на строежи, построени без необходимата документация. Ние можем да Ви бъдем полезни като направим предварителни проучвания и съдействаме за узаконяване на Вашия строеж.

Узаконяване

Свържи се с нас

0886 817 121

или

Свържи се с нас

0886 817 121